นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 404 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 097576

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ศรีสะเกษ

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096704

ตำแหน่งงานว่าง-เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่าง-เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ให้บริการลูกค้า และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาติดต่อสอบถาบ
2. ดำเนินการตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ตามที่บริษัทตั้งไว้
3. จัดทำเอกสาร, ประชาสัมพันธ์, บริการลูกค้า และรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้า

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096684

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-15,000+ค่าคอมมิชชั

งานประจำ : 14,000-15,000+ค่าคอมมิชชั นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. รับผิดชอบงานด้านการขาย (ขายเช่าคอนโด) และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. รวบรวมข้อมูลการขาย , สำรวจตลาด เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมด้านการขาย
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น, ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ติดตามงานตามนโยบายของบริษัทฯ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096685

ตำแหน่งงานว่างคนดูแลสวน

ตำแหน่งงานว่างคนดูแลสวน

งานประจำ : เงินเดือน วันละ บาท

งานประจำ : วันละ บาท นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ดูแลสวน รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในโครงการบ้าน
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096682

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อสร้าง ทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อสร้าง ทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ซ่อมแซมโครงการ ดูความเรียบร้อย ของโครงการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096686

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1.Detail Design.
2.ทำ Specifications.
3.ติดต่อประสานงาน กับ ตัวแทน วัสดุที่นำมาใช้ในอาคาร
4.วางแผน จัดการ เวลาในการทำ โปรเจค
5.ประมาณราคา
6.ตรวจ Site งาน
7.ประสานงาน Shop Dwg
ทำ cost BOQ กับผู้รับเหมา / payment ของผู้รับเหมา /
ประสานงานกับผู้ออกแบบ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096974

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-19,000

งานประจำ : 12,000-19,000 นครศรีธรรมราช
บันทึกรายการ ซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย
ทำบัญชีต้นทุนต่างๆ (สุกร , ไก่)
จัดทำสต็อกสินค้า
ระบบบัญชี บริษัทฯ
ปิดงบดุลย์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096681

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคล
3. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของนิติบุคคล รายวัน
4. รับชำระค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆจากสมาชิก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
5. ออกหนังสือทวงถามกรณีสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่าย
6. ช่วยควบคุม ดูแล คู่สัญญาที่คณะกรรมการจัดจ้างมา ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการฯ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096683

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-15,000+ค่าคอมมิชชั

งานประจำ : 14,000-15,000+ค่าคอมมิชชั นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ทำงานด้านเอกสารต่างๆ งานธุรการการขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096554

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094777

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานออกแบบและเขียนแบบโครงการ
2. ตรวจสอบและควบคุมงานสถาปัตยกรรมและแก้ไขปัญหางานแบบสถาปัตยกรรมในโครงการ ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดในแผนโครงการ และได้คุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้าง
3. ดำเนินการงานสนับสนุนโครงการการก่อสร้าง
4. จัดทำแบบเพื่อไปใช้ในการก่อสร้าง
5. ประสานงานในเรื่องการออกแบบ กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแก้ไขและหาข้อสรุปร่วมกัน
6. ออกแบบ เขียนแบบเพื่อกาขอรอนุญาติในการก่อสร้าง
7. ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมให้มีคุณภาพที่ดี เป็น
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094454

ตำแหน่งงานว่างสำนักงานบัญชี และตรวจสอบบัญชี ต้องการรับพนักงานบัญชี คีย์เอกสาร ทำภาษียื่นสรรพากร

ตำแหน่งงานว่างสำนักงานบัญชี และตรวจสอบบัญชี ต้องการรับพนักงานบัญชี คีย์เอกสาร ทำภาษียื่นสรรพากร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. จัดทำแบบ SHOP DRAWING จัดทำแบบ AS BUILD DRAWING
2. ทำงานในโครงการก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092770

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานไฟฟ้าต่างๆ ของโครงการใหม่ และงานปรับปรุงโรงงานเดิม
2. จัดทำแบบเบื้องต้น และขอบเขตงาน งบประมาณในการดำเนินการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092769

ตำแหน่งงานว่างจป. เทคนิคขั้นสูง

ตำแหน่งงานว่างจป. เทคนิคขั้นสูง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย คปอ.
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งการป้องกันและขั้นตอนการทำงานต่อนายจ้าง
3. วิเคราะห์แผนงานข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอมาตรการ คปอ.ต่อนายจ้าง
4. ตรวจประเมินให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัยในโรงงาน
5. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
6. แนะนำอบรมลูกจ้างเพื่อปฏิบัติให้ปลอดภัย
7. ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุ กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เสนอต่อนายจ้าง
8. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ ตามที่นายจ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088369

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design/ตัดต่อวิดีโอ

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design/ตัดต่อวิดีโอ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000 (แล้วแต่ควา

งานประจำ : 15,000 - 25,000 (แล้วแต่ควา นครศรีธรรมราช
ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ แต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ ทำคลิป ลงใน Facebook Line@ Instagram
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088368

ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพบำบัด

ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพบำบัด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000 (แล้วแต่ควา

งานประจำ : 15,000 - 25,000 (แล้วแต่ควา นครศรีธรรมราช
ใช้เครื่องมือดูแลผิวพรรณและรูปร่าง ช่วยแพทย์ทำหัตถการ แนะนำและวางแผนการดูแลต่างๆให้ลูกค้า
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087862

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 นครศรีธรรมราช
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า แอร์ ประปา และระบบสาธารณูปโภคทั่วไป
2. รักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087871

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. มีความเข้าใจงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงาน ผู้รับเหมาหรืองานอื่นๆได้
3. ดูแลงานก่อสร้าง ดูความเรียบร้อยทั่วไปของงานก่อสร้าง
4. ประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087422

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานงานด้านความปลอดภัยของโรงงาน
2. จัดทำแผนงาน วิเคราะห์สาเหตุ รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
3.ดูแลงานด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
4. จัดอบรมพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
5. บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคุมและ
ป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085883

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ดูแลงานขาย บริการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
2. ปฏิบัติงานด้านงานขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ดูแลตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าให้ดำเนินงานไปอย่างราบรื่น
4. อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช