นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162235 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 155458

ตำแหน่งงานว่างบุคคลพิการ

ตำแหน่งงานว่างบุคคลพิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
-งานเอกสาร
-บันทึกข้อมูลต่างๆ
-เช็คเอกสาร
-ประสานผ่านกับฝ่ายต่างๆ ผ่านมือถือ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ที่บุคคลพิการสามารถปฏิบัติได้
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155283

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
บริการต้อนรับลูกค้าและเสริฟอาหารให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155281

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี่ยงเด็ก วุฒิ ป.ตรี

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี่ยงเด็ก วุฒิ ป.ตรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ดูแลเด็กแรกเกิด
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155282

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ดูแลควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ของโรงแรม ทำการสั่งของ จัดซื้อของให้กับโรงแรม
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155280

ตำแหน่งงานว่างธุรการโรงแรม

ตำแหน่งงานว่างธุรการโรงแรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ดูแลด้านเอกสาร การสั่งของ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155211

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำฟาร์ม (นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำฟาร์ม (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
ดูแลระบบไฟฟ้า ควบคุมมอเตอร์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155210

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
ควบคุมดูแล การทำงานของผู้รับเหมา ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของงานก่อสร้าง รวมถึงประสานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155048

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป วิชาชีพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป วิชาชีพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154755

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานไลฟ์ Live (สด) ผ่าน Facebook (ประจำและPart-time)

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานไลฟ์ Live (สด) ผ่าน Facebook (ประจำและPart-time)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นครศรีธรรมราช
ไลฟ์ประชาสัมพันธ์ขายสินค้า บน Facebook หรือ ไลฟ์สดบน Facebook มีค่าคอมมิชชั่น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย รายได้ปรับเปลี่ยนตามความสามารถที่เพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ไลฟ์สด จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำกัดอายุ วุฒิ และเพศ ขอให้มีความกล้าเเสดงออก
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154731

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
- ทำงานขึ้นตรงกับผู้บริหาร เพื่อรับมอบนโยบายและขับเคลื่อนให้เป็นแนวทางการดำเนินงานทางการตลาด
- ติดตามข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และสถานการณ์ทางการค้า ทั้งในและต่างจังหวัด เพื่อหาช่องว่างทางการตลาด และแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่อง
- แสวงหาและริเริ่มความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้า และองค์กร
- วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการขายและรายได้
- วางแผนการสื่อสารทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154184

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังยา/เวชภัณฑ์เเละพัสดุ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังยา/เวชภัณฑ์เเละพัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
วางเเผนเเละบริหารจัดการ ควบคุมการบริหารคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ เเละการจัดการคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาเเละปริมาณการสั่งซื้อการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบ เเละกำหนดระบบรับจ่ายให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้ต้นทุนการบริหารงานที่เหมาะสม

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154198

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ
รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
2. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training  and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
3. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย
4.จัดทำฐานข้อมูลระบบสาร
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154187

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD/ICU)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD/ICU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ให้การพยาบาลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้คำปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง งานการส่งต่อและการบริการหน่วยปฐมพยาบาล  เป็นบริการด่านแรกของโรงพยาบาล ต้องจัดบริการตลอด  24 ชั่วโมง   เป็นงานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการตรวจโรคทั่วไป  การจัดระบบบริการต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154196

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
รับชำระค่ารักษาพยาบาลประจำเคาน์เตอร์รับชำระเงิน
บันทึกรายการค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์
ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้รับบริการ
จัดทำเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้รับบริการ
นำส่งเงินที่รับชำระประจำวัน เข้าตู้นิรภัยของโรงพยาบาล
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154194

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการเคลื่อนย้าย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการเคลื่อนย้าย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
แผนกต้อนรับและนำส่ง มีหน้าที่ให้บริการต้อนรับ แนะนำ ประเมินคัดกรองอาการเบื้องต้น พร้อมให้บริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่จำเป็น การพาเดินนำส่ง หรือนำส่งโดยรถนั่ง รถนอน โดยมีความมุ่งหมายให้บริการรับส่งด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ภายใต้มา โดยคำนึงถึงสิทธิ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ควบคู่กับการพัฒนา และเสริมทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154193

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ
เขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
พัฒนาโปรแกรม /แอปพลิเคชั่น /เวปแอปพลิเคชั่น เพิ่อสนับสนุนงานในบริษัท

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154185

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและ/ทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154186

ตำแหน่งงานว่าง้เจ้าหน้าที่ Room service 1

ตำแหน่งงานว่าง้เจ้าหน้าที่ Room service 1

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของห้องพักผู้ป่วยเช็คอุปกรณ์ เตรียมพร้อมของใช้ก่อนผู้ป่วยจะเข้าเเอดมิทให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามกำหนด

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154195

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารการบัญชี จัดทำเอกสารและรับผิดชอบเรื่องการ เบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายของไร่ต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154197

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
งานตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าภายใน
งานตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน
งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานอาคารและสุขาภิบาล
งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานหม้อแปลง และปั๊มน้ำ
มีหน้าที่ดูแล ควบคุม ประสานงาน กับบริษัทคู่สัญญาที่จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ลิฟต์และกรณีระบบลิฟต์ขัดข้องโดยอาจมีการวางแผนเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นรายเดือน และคอยช่วยเหลือแก้ไขเมื่อลิฟต์มีปัญหาอย่างรวดเ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 20 วันที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช