นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76858 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 139719

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ดูแลต้อนรับส่วนหน้า
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ
3. ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน
4. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการหรือกับบริษัทฯ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138547

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลทั้ง HRM และ HRD
2. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและงานบริหารงานบุคคลทั้งหมดเป็นอย่างดี
3. กำหนดและวางแผนงานยุทธศาสตร์ต่างๆในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร
4. มีเกณฑ์/วิธีและเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและรวดเร็ว
5. อบรมปฐมนิเทศพนักงาน
6. จัดทำประเมินผลการทำงานตามหลักการ KPI ของบริษัท
7. จัดทำเอกสาร JD ของแต่ล่ะตำแหน่งงาน
8. งานบริหารผลตอบแทน และปรับปรุงสวัสดิการ
9. ดูแลด้านกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของพนักงาน ดูแลสวัสดิการของพนักงาน
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138077

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน True

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน True

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครศรีธรรมราช สิชล
1. Performing all activities for brood stock production including water preparation, feeding by the scheduleม clearing pond, air hose, black sheet, feeding bucket, and cleaning the zone.
2. Others as assigned by the supervisor

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138075

ตำแหน่งงานว่างMaturation Staff

ตำแหน่งงานว่างMaturation Staff

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครศรีธรรมราช สิชล
1. Responsible of eggs and nauplii production.
2. Operate water treatment, observation of mating rate, harvest and collect the product.
3. Responsible of the control and select of broodstock reserves in each phase of productions.
4. Control and check all system, tools, and facilities.
5. Coordinate between departments.
6. Other tasks as assigned.

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138079

ตำแหน่งงานว่างPL Staff

ตำแหน่งงานว่างPL Staff

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครศรีธรรมราช สิชล
1. Take care of Laviculture.
2. Control the feed consumption, water quality, water treatment, adjust the salinity.
3. Control the use of chemicals.
4. Protect laviculture from disease.
5. Control and check all system, tools, and facilities.
6. Coordinate between departments.
7. Other tasks as assigned.

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138076

ตำแหน่งงานว่างWater Technician

ตำแหน่งงานว่างWater Technician

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครศรีธรรมราช สิชล
1. Take care of the water supply for the production
2. Operate the pumping system
3. Maintain the quality of the water
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137987

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.จัดทำตารางการนัดหมาย การนัดประชุมต่างๆ
3.ติดตามและประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
4.อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆของผู้บริหาร
5.โต้ตอบจดหมาย หรือ E-mail ด้วยภาษาอังกฤษ ได้ดี
6.เดินทางไปต่างจังหวัดตามตารางการนัดหมายของผู้บริหาร

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138078

ตำแหน่งงานว่างPL Technician

ตำแหน่งงานว่างPL Technician

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครศรีธรรมราช สิชล
1. Take care of Laviculture.
2. Control the feed consumption, water quality, water treatment, adjust the salinity.
3. Control the use of chemicals.
4. Protect laviculture from disease.
5. Control and check all system, tools, and facilities.
6. Coordinate between departments.
7. Other tasks as assigned.

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137712

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านโรงแรม

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านโรงแรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1.ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดและมีคุณภาพ , สามารถปูเตียงได้ตามแบบโรงแรม
2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก เช็คบาร์เครื่องดื่ม และความเสียหายต่างๆของห้องพักเมื่อแขกทำการเช็คเอาท์
3.จัดเตรียมห้องพักสำหรับแขกที่จะมาเช็คอิน

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137714

ตำแหน่งงานว่างBarista

ตำแหน่งงานว่างBarista

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1 รับออร์เดอร์ จัดเตรียมและทำเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า ให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด
2 ตรวจรับ ตรวจเช็ค บริหารจัดการวัตถุดิบหรือสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน
3 ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมของร้าน ก่อนและหลังจากบริการลูกค้า
4 ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานเสมอ
5 ต้อนรับ ทักทาย แก้ไขปัญหา และแนะนำให้ข้อมูลลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ เมนู และเครื่องดื่มของบริษัทให้แก่ลูกค้า ด้วยความเต็มใจ
6 สรุปยอดขายรายวันและรายเดือน (Daily Sale / Monthl
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137716

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเชฟ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเชฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชฟ
2.ช่วยเชฟทำอาหาร จัดของ ส่งของ จัดเตรียมวัตถุดิบให้เชฟในการประกอบอาหาร
3.ช่วยเชฟจัดทำเมนูอาหารไทยและต่างประเทศ ทั้งครัวร้อนและเย็น
4.ช่วยเชฟบริหารจัดการของสด จัดของ สั่งของ เตรียมของที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน
5.ช่วยเชฟดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยภายในครัวให้สะอาดได้มาตรฐาน
6.ช่วยเชฟจัดเตรียมอาหารเช้า เตรียมความพร้อมในห้องอาหาร
7.ช่วยเช็คสต๊อควัตถุดิบอาหาร อุปกรณ์ในครัว และห้องอาหาร

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137715

ตำแหน่งงานว่างBatender

ตำแหน่งงานว่างBatender

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
 1.ติดตามเรื่องคำสั่งและกำหนดการที่แน่นอนของบาร์ จากหัวหน้าบาร์เทนเดอร์
2. จัดหาสิ่งของสำหรับขายและใช้ในบาร์ให้เพียงพออยู่เสมอ
3. ควรเก็บและแช่เครื่องดื่มตามรายการข้างต้นให้เพียงพอที่จะขาย
4. จัดหาของตามรายการที่ต้องการและกำหนดไว้สำหรับใช้ในการผสมเครื่องดื่ม
5. จัดหาน้ำแข็ง แก้วสะอาด แก้วค็อกเทล ผ้าหรือกระดาษเช็ดปาก ไม้คนค็อกเทล กระดาษรองแก้ว หลอด และอื่น ๆ
6. การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องดื่มต่างๆหากเกิดการเสียหายจะต้องแจ้งต่อหัวหน้าผู้ดูแลทันที
7. ดูแลเรื่องความสะอาดของบาร์ พื้นที่ด้านหน้า
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137165

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงแรม

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงแรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด
2. บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย
4. ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก
5. จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137153

ตำแหน่งงานว่างเชฟ

ตำแหน่งงานว่างเชฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ปรุงอาหาร
2. จัดซื้อวัตถุดิบ
3. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
5. จัดตารางรายการอาหารแต่ละวัน
6. เตรียมเครื่องปรุงต่าง ๆ
7. รักษาความสะอาดภายในครัว
8. ถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137154

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร/ช่างทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร/ช่างทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
2.รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ
"3.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์จักรกลต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงาน
4.บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ
5.รักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ"
6.ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ เครื่องมือช่าง แล
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137039

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
2. เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ - ทำแบบก่อสร้าง
3. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ
4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง
5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136841

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (สาขาหาดใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (สาขาหาดใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้านเอกสาร
2. ควบคุมคนงาน/ควบคุมการผลิต
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครศรีธรรมราช
1. ขายสินค้าภายในร้าน
2. ควบคุมดูแล รักษาวัตถุดิบ / ควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ
3. ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า
4. งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136603

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครศรีธรรมราช
1. แนะนำรายการสินค้าต่างๆ / ขายสินค้าหน้าร้านได้
2. รับชำระรายการสินค้า
3. บริการ คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
4. ทำรายงานการรับเงิน สรุปยอดรายวัน
5. ควบคุม ดูแล รักษาวัตถุดิบ / ควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ
6. ดูแล และจัดการสินค้า ภายในคลังสินค้า
7. งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดแต่งเนื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดแต่งเนื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครศรีธรรมราช
1. ตัดแต่งเนื้อ และจัดเรียงสินค้า
2. ดูแลสุขอนามัยในส่วน Butcher


หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช