นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166982 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118665

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-19,000

งานประจำ : 12,000-19,000 นครศรีธรรมราช
บันทึกรายการ ซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย
ทำบัญชีต้นทุนต่างๆ (สุกร , ไก่)
จัดทำสต็อกสินค้า
ระบบบัญชี บริษัทฯ
ปิดงบดุลย์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118667

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า จ.เพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 นครศรีธรรมราช
งานซ่อมบำรุง งานทั่วไปในฟาร์มเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118668

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล ไก่พ่อแม่พันธุ์ จ.เพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล ไก่พ่อแม่พันธุ์ จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-19,000

งานประจำ : 15,000-19,000 นครศรีธรรมราช
ดูผลผลิตการเลี้ยงไก่ทั้งหมด จนไปถึงระยะไก่ปลด และการเตรียมโรงเรือนสำหรับไก่ล็อกใหม่
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118671

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า
หมายของบริษัทฯ
4. ค้นหาส่งเสริมเกษตรกร รายใหม่ที่สนใจ เข้าโครงการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118677

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลสุกรขุน ประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลสุกรขุน ประจวบคีรีขันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์ และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118679

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลไก่พันธุ์

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลไก่พันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า
หมายของบริษัทฯ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 135932

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
- ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต เครื่องจักรในโรงงาน
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ติดตามและแก้ไขปัญหาและช่วยสนับสนุนงานผลิตต่างๆวิศวกรซ่อมบำรุง
- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรในโรงงาน
- วางแผนงานซ่อมบำรุง PM
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 136604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดแต่งเนื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดแต่งเนื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครศรีธรรมราช
1. ตัดแต่งเนื้อ และจัดเรียงสินค้า
2. ดูแลสุขอนามัยในส่วน Butcher


หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 136606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครศรีธรรมราช
1. ขายสินค้าภายในร้าน
2. ควบคุมดูแล รักษาวัตถุดิบ / ควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ
3. ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า
4. งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 136841

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (สาขาหาดใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (สาขาหาดใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้านเอกสาร
2. ควบคุมคนงาน/ควบคุมการผลิต
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 137039

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
2. เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ - ทำแบบก่อสร้าง
3. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ
4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง
5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 143444

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา สาขาเพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา สาขาเพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
ควบคุมดูแล การทำงานของผู้รับเหมา ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของงานก่อสรา้ง รวมถึงประสานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 143446

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา สาขาเพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา สาขาเพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
2. เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ - ทำแบบก่อสร้าง
3. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ
4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง
5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 143589

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์ม

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์ม

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้า

งานประจำ : ตามอัตราโครงสร้า นครศรีธรรมราช
วางแผนงาน พัฒนา และควบคุมการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่รุ่น การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ภายในฟาร์ม เพื่อผลิตไข่ฟักส่งให้โรงฟัก และฟักไข่เพื่อส่งลูกไก่เนื้อให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้ปริมาณ ต้นทุน ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายตาม
นโยบายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงระบบอื่นๆและการพัฒนาภาพรวมขององค์กร
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 144850

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
-รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์
-วางแผนการขาย
-หาลูกค้ารายใหม่ ดูแลลูกค้ารายเก่า

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 145112

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
- บริหาร ดูแล งานต่างๆภายในสาขา
- บริหาร จัดการพนักงานในสาขาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกข้อมูลต่างๆ ชี้แจง ประชุมประจำเดือน
- สามารถทำงานภายใต้แรงกฏดันได้
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 145113

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
-รับผิดชอบการผลิต
-ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
-วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
-ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
-ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 145548

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต (พังงา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต (พังงา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร
2. ควบคุมคนงาน
3. ควบคุมงานผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 153631

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
ดูแลงานระบบน้ำดี น้ำเสีย ของโรงงานและฟาร์มของบริษัท, เป็นฝ่ายสนับสนุน ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน ฟาร์มปศุสัตสัตว์, ปฏิบัติงานด้านต่างๆที่ได้รตับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 154731

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
- ทำงานขึ้นตรงกับผู้บริหาร เพื่อรับมอบนโยบายและขับเคลื่อนให้เป็นแนวทางการดำเนินงานทางการตลาด
- ติดตามข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และสถานการณ์ทางการค้า ทั้งในและต่างจังหวัด เพื่อหาช่องว่างทางการตลาด และแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่อง
- แสวงหาและริเริ่มความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้า และองค์กร
- วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการขายและรายได้
- วางแผนการสื่อสารทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช