นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช


เลขที่ประกาศ : 084633

พยาบาลบริหาร (ด่วน)

พยาบาลบริหาร (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. บริการลูกค้าภายในร้าน
2. ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน
3. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารประจำวัน
3. ปฏิบัติงานอิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083246

programmer

programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
2. จัดทำเอกสารวางบิลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
3. จัดเก็บข้อมูลทะเบียนรถและสถิติการนำรถของบริษัทฯเข้าซ่อม
4. ดำเนินการในเรื่องการต่อภาษี / ทะเบียนรถ / พรบ. / ประกันภัยรถทั้งหมดของบริษัท
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083189

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพและงานบุคคล จ.เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพและงานบุคคล จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครศรีธรรมราช
1.จัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพ ISO
2.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างให้เป็นไปตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ
3.งานจัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น ทะเบียนประวัติพนักงาน สถิติการทำงาน
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082693

ธุรการฝ่ายบุคคล จ.นครศรีธรรมราช

ธุรการฝ่ายบุคคล จ.นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. มีหน้าที่รับคำสั่งการปฏิบัติงานโดยตรงจากหัวหน้าแผนก
2. จัดทำเอกสารทั่วไป ของงานฝ่ายบุคคล
3. ติดต่อประสานงานภายในบริษัท
4. งานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081579

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์สุรินทร์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์สุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081570

กราฟิกดีไซน์ ศูนย์นครศรีธรรมราช

กราฟิกดีไซน์ ศูนย์นครศรีธรรมราช

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานนอกเวลา : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
-ออกแบบสื่อการเรียนการสอน
-ออกแบบประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081578

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ศูนย์เพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ศูนย์เพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081577

อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ ศูนย์สุรินทร์

อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ ศูนย์สุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077877

หัวหน้าช่าง(เทคนิคงานบริการติดแก๊ส)

หัวหน้าช่าง(เทคนิคงานบริการติดแก๊ส)

งานประจำ : เงินเดือน 25000-35000

งานประจำ : 25000-35000 นครศรีธรรมราช
• เจาะน้ำเกลือ ให้วิตามิน ให้คีเลชั่น
• ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
• ช่วยแพทย์ทำเลเซอร์
• ให้คำแนะนำลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ และหลังบริการ
• ทำนัด
• ช่วยงานต่างๆเพื่อให้คลินิกดำเนินไปได้ด้วยดี
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076824

Online Marketing การตลาดออนไลน์

Online Marketing การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 นครศรีธรรมราช
- สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ
เช่น Facebook,Live Facebook, Line@, Youtube และช่องทางอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพ Ad โฆษณา ออกแบบขั้นพื้นฐานได้
- ทำการตลาดให้กับเว็บไซด์ขององค์กร วางแผนการทำ SEO ให้เว็บไซด์ติดอันดับใน Search Engine
- เขียนคอนเทนท์พัฒนา ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์
- เพศหญิง
- บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ
- ยินดีรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่
-หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076825

แมสเซนเจอร์

แมสเซนเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
- สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ
เช่น Facebook,Live Facebook, Line@, Youtube และช่องทางอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพ Ad โฆษณา ออกแบบขั้นพื้นฐานได้
- ทำการตลาดให้กับเว็บไซด์ขององค์กร วางแผนการทำ SEO ให้เว็บไซด์ติดอันดับใน Search Engine
- เขียนคอนเทนท์พัฒนา ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์
- เพศหญิง
- บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ
- ยินดีรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่
- หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076072

ช่างไฟฟ้า หาดใหญ่

ช่างไฟฟ้า หาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
งานช่างไฟฟ้าทั่วไป
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075437

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย ศูนย์นครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย ศูนย์นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075451

อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์นครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075433

อาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

อาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
แนะแนวรับสมัครนักศึกษา
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075444

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์นครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075432

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ศูนย์นครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ศูนย์นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075443

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ระยอง

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ระยอง

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075452

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย ศูนย์ศรีสะเกษ

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย ศูนย์ศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075490

ที่ปรึกษาฝ่ายขาย (นครศรีธรรมราช)

ที่ปรึกษาฝ่ายขาย (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. รับผิดชอบงานด้านการขาย และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. รวบรวมข้อมูลการขาย , สำรวจตลาด เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมด้านการขาย
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น, ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ติดตามงานตามนโยบายของบริษัทฯ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช