นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166982 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 165717

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (ER) Part-time

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (ER) Part-time

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 169798

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ปฎิบัติงานตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจภายในห้องปฎิบัติการและงานควบคุมคุณภาพ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 169799

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
1. การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
2. การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
3. หากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต การใช้กัญชาทางการแพทย์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142489

ตำแหน่งงานว่างSocial Marketing มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งงานว่างSocial Marketing มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
Social Marketing มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์นครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142688

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ศรีสะเกษ

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142691

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์ศรีสะเกษ

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์ศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 8 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 164145

ตำแหน่งงานว่างBartender

ตำแหน่งงานว่างBartender

งานประจำ : เงินเดือน 9,500+

งานประจำ : 9,500+ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
- ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการจัดเตรียมบาร์หรือสำรวจความพร้อมของบาร์สำหรับขายเครื่องดื่ม
- ผสมเครื่องดื่มด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามสูตรผสม
- รวบรวมใบสั่งเครื่องดื่ม บั
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164424

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
- จัดซื้อและประสานงานภายในองค์กร ได้ดี
- ตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ
- เจรจาต่อรองราคา, ติดต่อกับร้านค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการใช้ ประสานงานกับ Supplier
- ดูแลจัดการเอกสารการสั
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166256

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. ดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ (เช็คอิน และเช็คเอ้าท์)
2. ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อทั้งคนไทยและต่างชาติได้
3. รับโทรศัพท์ / ตรวจเช็ค E-mail
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และบริษัทฯ ที่
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166257

ตำแหน่งงานว่างCook Helper ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร

ตำแหน่งงานว่างCook Helper ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตรวจรับและตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ
2. ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ล้างภาชนะ รวมถึงเครื่องใช้ในครัว
3. สามารถประกอบอาหารได้
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166258

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย
2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหาร
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166261

ตำแหน่งงานว่างGuest Service Agent พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

ตำแหน่งงานว่างGuest Service Agent พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. รับ check-in / check-out แขกที่เข้ามาพักที่โรงแรม
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการลูกค้ากรณีต่างๆ
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้า
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137987

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.จัดทำตารางการนัดหมาย การนัดประชุมต่างๆ
3.ติดตามและประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
4.อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆของผู้บริหาร
5.โต้ตอบจดหมาย หรือ E-mail ด้วยภาษาอังกฤษ ได้ดี
6.เดินทางไปต่างจังหวัดตามตารางการนัดหมายของผู้บริหาร

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154187

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD/ICU)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD/ICU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ให้การพยาบาลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้คำปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง งานการส่งต่อและการบริการหน่วยปฐมพยาบาล  เป็นบริการด่านแรกของโรงพยาบาล ต้องจัดบริการตลอด  24 ชั่วโมง   เป็นงานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการตรวจโรคทั่วไป  การจัดระบบบริการต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164695

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
งานต้อนรับและลูกค้าสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสุงสุด ให้ข้อมูลพื้นฐ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166203

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (หน่วยรังสีวินิจฉัย)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (หน่วยรังสีวินิจฉัย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
การให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสี เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอกซ์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) รวมทั้งการตรวจวินิจ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166078

ตำแหน่งงานว่างแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ (Part-time)

ตำแหน่งงานว่างแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ (Part-time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166182

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ER)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ER)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
-เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 166202

ตำแหน่งงานว่างแพทย์สูตินรีเวช (Full Time)

ตำแหน่งงานว่างแพทย์สูตินรีเวช (Full Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
สูตินรีเวช
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158355

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังยา/เวชภัณฑ์เเละพัสดุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังยา/เวชภัณฑ์เเละพัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ควบคุมการบริหารคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ เเละการจัดการคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาเเละปริมาณการสั่งซื้อการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบ เเละกำหนดระบบรับจ่ายให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้ต้นทุนการบริหารงานที่เหมาะสม
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช