นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166982 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 112822

ตำแหน่งงานว่างคนดูแลสวน

ตำแหน่งงานว่างคนดูแลสวน

งานประจำ : เงินเดือน วันละ บาท

งานประจำ : วันละ บาท นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ดูแลสวน รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในโครงการบ้าน
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112813

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาฝ่ายขาย (นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาฝ่ายขาย (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. รับผิดชอบงานด้านการขาย และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. รวบรวมข้อมูลการขาย , สำรวจตลาด เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมด้านการขาย
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น, ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ติดตามงานตามนโยบายของบริษัทฯ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112815

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงานได้
3. ดูงานก่อสร้าง , ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่น วิศวกร หรือ ผู้จัดการ
4. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112820

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-15,000+ค่าคอมมิชชั

งานประจำ : 14,000-15,000+ค่าคอมมิชชั นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ทำงานด้านเอกสารต่างๆ งานธุรการการขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112823

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน ด่วน ! (ประจำไซต์งาน จ.นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน ด่วน ! (ประจำไซต์งาน จ.นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงานได้
3. ดูงานก่อสร้าง , ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่น วิศวกร หรือ ผู้จัดการ
4. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111671

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
แนะแนวรับสมัครนักศึกษา
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 112819

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อสร้าง ทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างก่อสร้าง ทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ซ่อมแซมโครงการ ดูความเรียบร้อย ของโครงการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112826

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 310

งานประจำ : วันละ 310 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ทำความสะอาด บ้านพักอาศัย,โครงการหมูบ้าน, บ้านตัวอย่าง,บ้านผู้บริหาร
ซักผ้า, รีดผ้า
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112816

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคล
3. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของนิติบุคคล รายวัน
4. รับชำระค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆจากสมาชิก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
5. ออกหนังสือทวงถามกรณีสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่าย
6. ช่วยควบคุม ดูแล คู่สัญญาที่คณะกรรมการจัดจ้างมา ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการฯ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112827

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1.Detail Design.
2.ทำ Specifications.
3.ติดต่อประสานงาน กับ ตัวแทน วัสดุที่นำมาใช้ในอาคาร
4.วางแผน จัดการ เวลาในการทำ โปรเจค
5.ประมาณราคา
6.ตรวจ Site งาน
7.ประสานงาน Shop Dwg
ทำ cost BOQ กับผู้รับเหมา / payment ของผู้รับเหมา /
ประสานงานกับผู้ออกแบบ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111580

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าปศุสัตว์ ชุมพร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าปศุสัตว์ ชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1.รับผิดชอบด้านการขาย ผลิตภัณฑ์ และสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.จัดเก็บเงินค่าสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย ติดตามภาวะตลาด และการแข่งขันของคู่แข่ง และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
3.รวบรวมข้อมูลการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมทางการตลาด
4.ประสานงาน, ติดตามแก้ไขปัญหา ในกระบวนการขายระหว่างโรงงาน, การตลาดกลาง และสาขา
5.ติดตามงานตามนโยบายงานขายของสำนักงานในด้านต่างๆ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112817

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing การตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
- สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ
เช่น Facebook,Live Facebook, Line@, Youtube และช่องทางอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพ Ad โฆษณา ออกแบบขั้นพื้นฐานได้
- ทำการตลาดให้กับเว็บไซด์ขององค์กร วางแผนการทำ SEO ให้เว็บไซด์ติดอันดับใน Search Engine
- เขียนคอนเทนท์พัฒนา ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์
- เพศหญิง
- บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ
- ยินดีรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่
- หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 111625

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
แนะแนวรับสมัครนักศึกษา
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 108926

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พัทลุง ตรัง

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พัทลุง ตรัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
แนะแนวรับสมัครนักศึกษา
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 101623

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี / Accountant

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี / Accountant

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ช่วยดูแล แก้ไขปัญหา อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. ดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมูลโดยการ สำรองข้อมูล/เรียกกลับ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
3. ช่วยดูแลและให้คำแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้งานในองค์กร
4. ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ IT ต่างๆในองค์กรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งสำรวจอุปกรณ์ IT ต่างๆที่เสียหาย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์มาทดแทน
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 19/09/2562

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช