เลขที่ประกาศ : 142489

ตำแหน่งงานว่างSocial Marketing มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์นครศรีธรรมราช งานประจำ ตามคุณวุฒิและประ

ตำแหน่งงานว่างSocial Marketing มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์นครศรีธรรมราช งานประจำ ตามคุณวุฒิและประ

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 0 อัตรา
เงินเดือน : ตามคุณวุฒิและประ
สถานที่ : นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

สวัสดิการ :
ประกันสังคม
อบรม
วันหยุดประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการสื่อสาร 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสุขภาพแข็งแรง

สถานที่ปฏิบัติงาน :
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 18/08/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 19/11/2564
เข้าชม : 1 - 1647 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

1 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์นครศรีธรรมราช
2 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์ระยอง
3 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ ศูนย์สุรินทร์
4 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ศูนย์เพชรบูรณ์
5 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ศูนย์ระยอง
6 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์เพชรบูรณ์
7 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ระยอง
8 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ระยอง
9 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์เพชรบูรณ์
10 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์สุรินทร์
11 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย ศูนย์ศรีสะเกษ
12 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ศูนย์ศรีสะเกษ
13 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์นครศรีธรรมราช
14 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์นครศรีธรรมราช
15 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ ศูนย์นครศรีธรรมราช
16 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี ศูนย์นครศรีธรรมราช
17 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ศูนย์ศรีสะเกษ
18 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์สุรินทร์
19 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ศูนย์นครศรีธรรมราช
20 ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์
21 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย ศูนย์ศรีสะเกษ
22 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี ศูนย์ศรีสะเกษ
23 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ ศูนย์ศรีสะเกษ
24 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์ศรีสะเกษ
25 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดบุรีรัมย์
26 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
27 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดสุรินทร์
28 ตำแหน่งงานว่างSocial Marketing มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์นครศรีธรรมราช
29 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ศรีสะเกษ
30 ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์ศรีสะเกษ


หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช