นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 168172 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 112814

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
เป็นพี่เลี้ยงเด็ก,งานบ้านทั่วไป
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112824

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงานได้
3. ดูงานก่อสร้าง , ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่น วิศวกร หรือ ผู้จัดการ
4. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112825

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา ด่วน !! (ประจำไซต์งาน จ.นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา ด่วน !! (ประจำไซต์งาน จ.นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงานได้
3. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดนครศรีฯและจังหวัดใกล้เคียง
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163351

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดห้องพัก (แม่บ้าน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดห้องพัก (แม่บ้าน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ดูแลและทำความสะอาดห้องพัก ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164080

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
พนักงานฝ่ายบุคคลส่วนโรงแรม (มีความรู้ด้านงานโรงแรม)
1. สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์ งานตลอดจนสิ้นสุดสภาพการทำงานของพนักงาน
2. จัดทำเอกสารงานบุคคล แฟ้มประวัติพนักงาน
3. ประสานงานระหว่าง
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164145

ตำแหน่งงานว่างBartender

ตำแหน่งงานว่างBartender

งานประจำ : เงินเดือน 9,500+

งานประจำ : 9,500+ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
- ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการจัดเตรียมบาร์หรือสำรวจความพร้อมของบาร์สำหรับขายเครื่องดื่ม
- ผสมเครื่องดื่มด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามสูตรผสม
- รวบรวมใบสั่งเครื่องดื่ม บั
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 164159

ตำแหน่งงานว่างBarista

ตำแหน่งงานว่างBarista

งานประจำ : เงินเดือน 9,500+

งานประจำ : 9,500+ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
- ดูแลและแนะนำเครื่องดื่ม และ อาหารของร้านให้กับลูกค้า
- รับออเดอร์ เก็บเงินลูกค้า (แคชเชียร์)
- ชงเครื่องดื่มตามสูตร และสามารถ ทํา latte art ได้
- เช็คสต็อก เตรียมวัตถุดิบ
- ดูแล และทำควา
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164424

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
- จัดซื้อและประสานงานภายในองค์กร ได้ดี
- ตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ
- เจรจาต่อรองราคา, ติดต่อกับร้านค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการใช้ ประสานงานกับ Supplier
- ดูแลจัดการเอกสารการสั
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164646

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 315 - 350 บาทต่อวัน

งานประจำ : 315 - 350 บาทต่อวัน นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1.ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมายภายในโครงการ
2. ตรวจสอบความสะอาดอยู่เสมอ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 170282

ตำแหน่งงานว่างMarketing Workshop

ตำแหน่งงานว่างMarketing Workshop

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-35,000

งานประจำ : 15,000-35,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ทำการตลาดในรูปแบบของการจัด Workshop Training
1. ดูแลรับผิดชอบในการประสานงานหา workshop และต่อต่อลูกค้า
2. ปฏิบัติงานร่วมกับทีม Sales
3. จัดทำ work shop และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวั
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166256

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. ดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ (เช็คอิน และเช็คเอ้าท์)
2. ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อทั้งคนไทยและต่างชาติได้
3. รับโทรศัพท์ / ตรวจเช็ค E-mail
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และบริษัทฯ ที่
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166257

ตำแหน่งงานว่างCook Helper ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร

ตำแหน่งงานว่างCook Helper ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตรวจรับและตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ
2. ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ล้างภาชนะ รวมถึงเครื่องใช้ในครัว
3. สามารถประกอบอาหารได้
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 166258

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย
2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหาร
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166261

ตำแหน่งงานว่างGuest Service Agent พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

ตำแหน่งงานว่างGuest Service Agent พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. รับ check-in / check-out แขกที่เข้ามาพักที่โรงแรม
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการลูกค้ากรณีต่างๆ
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้า
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143449

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุการนิติบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุการนิติบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. ดูแลต้อนรับส่วนหน้า
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ
3. ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน
4. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการหรือกับบริษัทฯ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158735

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบอาหาร ( Commis )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบอาหาร ( Commis )

งานประจำ : เงินเดือน 9,500+

งานประจำ : 9,500+ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ประกอบอาหารให้ออกมารสชาติและหน้าตาดูดี ตาม Standard ของโรงแรม , ดูแลความเรียบร้อยเเละความสะอาดภายในห้องครัว
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156299

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลพื้นที่ทั่วไป ( โรงแรม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลพื้นที่ทั่วไป ( โรงแรม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
- ดูแลทำความสะอาดพิ้นที่ทั่วไป ภายในโรงแรม
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155283

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
บริการต้อนรับลูกค้าและเสริฟอาหารให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155281

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี่ยงเด็ก วุฒิ ป.ตรี

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี่ยงเด็ก วุฒิ ป.ตรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ดูแลเด็กแรกเกิด
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155282

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ดูแลควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ของโรงแรม ทำการสั่งของ จัดซื้อของให้กับโรงแรม
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช