นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สิชล หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สิชล หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สิชล หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สิชล หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166982 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 138077

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน True

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน True

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครศรีธรรมราช สิชล
1. Performing all activities for brood stock production including water preparation, feeding by the scheduleม clearing pond, air hose, black sheet, feeding bucket, and cleaning the zone.
2. Others as assigned by the supervisor

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161762

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี / Accounting Officer

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี / Accounting Officer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นครศรีธรรมราช สิชล
The Technology Development Manager is responsible for carrying out research trails, PPL
production and technical support activities. The main areas of expertise will include trail
planning and management, production of PPL for broodstock production, supervision of quality
control activities and advising on biosecurity in SubDistrict Sichon, Nakornsritammarat
The Technology Development Manager will work closely with the Bangkok laboratory to
coordinate testing according to the Health Protoco
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140838

ตำแหน่งงานว่างSales Co. & Admin Officer

ตำแหน่งงานว่างSales Co. & Admin Officer

งานประจำ : เงินเดือน 35,000

งานประจำ : 35,000 นครศรีธรรมราช สิชล
1. Performing the variety of tasks to support sales team (quotation, invoice, packing list or other sales related activities).
2. Preparing sales reports monthly.
3. Arranging working order, delivery schedules and transportation (logistic).
4. Coordinating with technicians about the shipment (detail of delivery date, products, transportation, related documents etc.).
5. Performing all related HR tasks.
6. Handling all administrative tasks such as office supplies, security, and inventory.

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 23/07/2563

เลขที่ประกาศ : 138075

ตำแหน่งงานว่างMaturation Staff

ตำแหน่งงานว่างMaturation Staff

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครศรีธรรมราช สิชล
1. Responsible of eggs and nauplii production.
2. Operate water treatment, observation of mating rate, harvest and collect the product.
3. Responsible of the control and select of broodstock reserves in each phase of productions.
4. Control and check all system, tools, and facilities.
5. Coordinate between departments.
6. Other tasks as assigned.

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138079

ตำแหน่งงานว่างPL Staff

ตำแหน่งงานว่างPL Staff

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครศรีธรรมราช สิชล
1. Take care of Laviculture.
2. Control the feed consumption, water quality, water treatment, adjust the salinity.
3. Control the use of chemicals.
4. Protect laviculture from disease.
5. Control and check all system, tools, and facilities.
6. Coordinate between departments.
7. Other tasks as assigned.

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138076

ตำแหน่งงานว่างWater Technician

ตำแหน่งงานว่างWater Technician

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครศรีธรรมราช สิชล
1. Take care of the water supply for the production
2. Operate the pumping system
3. Maintain the quality of the water
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12/06/2563
เลขที่ประกาศ : 138078

ตำแหน่งงานว่างPL Technician

ตำแหน่งงานว่างPL Technician

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครศรีธรรมราช สิชล
1. Take care of Laviculture.
2. Control the feed consumption, water quality, water treatment, adjust the salinity.
3. Control the use of chemicals.
4. Protect laviculture from disease.
5. Control and check all system, tools, and facilities.
6. Coordinate between departments.
7. Other tasks as assigned.

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12/06/2563

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช