นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทุ่งสง หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทุ่งสง หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทุ่งสง หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทุ่งสง หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166981 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 154184

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังยา/เวชภัณฑ์เเละพัสดุ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังยา/เวชภัณฑ์เเละพัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
วางเเผนเเละบริหารจัดการ ควบคุมการบริหารคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ เเละการจัดการคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาเเละปริมาณการสั่งซื้อการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบ เเละกำหนดระบบรับจ่ายให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้ต้นทุนการบริหารงานที่เหมาะสม

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154185

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและ/ทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161201

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซักรีด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซักรีด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
-รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริการซัด อบ รีด ภายในโรงพยาบาล
-จัดส่งผ้าสะอาดตามหน่วยงานต่างๆ
-ดูแลรักษาผ้าทุกชนิดภายในโรงพยาบาล ไม่ให้มีกลิ่นอับและปราศจากเชื้อโรค
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161542

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Network Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Network Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
-วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา Network เบื้องต้นให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานด้าน Hardware และ Software
-สนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Hardware และ Software ในระบบเครือข่ายขององค์กร
-ดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ Hardware และ Software (Computer, Printer) ในองค์กรให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163297

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (IPD)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (IPD)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
การประเมินสภาพผู้ป่วย
การวินิจฉัยทางการพยาบาล
การวางแผนและให้การพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยในความดูแลบนหอผู้ป่วย
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165717

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (ER) Part-time

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (ER) Part-time

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 169798

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ปฎิบัติงานตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจภายในห้องปฎิบัติการและงานควบคุมคุณภาพ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 169799

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
1. การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
2. การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
3. หากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต การใช้กัญชาทางการแพทย์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154187

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD/ICU)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD/ICU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ให้การพยาบาลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้คำปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง งานการส่งต่อและการบริการหน่วยปฐมพยาบาล  เป็นบริการด่านแรกของโรงพยาบาล ต้องจัดบริการตลอด  24 ชั่วโมง   เป็นงานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการตรวจโรคทั่วไป  การจัดระบบบริการต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164695

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
งานต้อนรับและลูกค้าสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสุงสุด ให้ข้อมูลพื้นฐ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166203

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (หน่วยรังสีวินิจฉัย)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (หน่วยรังสีวินิจฉัย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
การให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสี เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอกซ์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) รวมทั้งการตรวจวินิจ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166078

ตำแหน่งงานว่างแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ (Part-time)

ตำแหน่งงานว่างแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ (Part-time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 166182

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ER)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ER)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
-เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166202

ตำแหน่งงานว่างแพทย์สูตินรีเวช (Full Time)

ตำแหน่งงานว่างแพทย์สูตินรีเวช (Full Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
สูตินรีเวช
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158355

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังยา/เวชภัณฑ์เเละพัสดุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังยา/เวชภัณฑ์เเละพัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ควบคุมการบริหารคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ เเละการจัดการคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาเเละปริมาณการสั่งซื้อการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบ เเละกำหนดระบบรับจ่ายให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้ต้นทุนการบริหารงานที่เหมาะสม
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163409

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Room Service

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Room Service

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
-พนักงานดูแลห้องพัก รวมถึงห้องพักแพทย์ ห้องพักสาธารณะ และพื้นผิวของโรงพยาบาล ให้สะอาด สวยงาม
-เตรียมผ้าสะอาดพร้อมใช้
-คัดแยกผ้าเปื้อน และผ้าเช็ดได้อย่างถูกต้อง
-แยกขยะทั่วไป ต
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163298

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
• Support ระบบ Computer ทั่วไป ในด้าน Hardware และ Software และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานกรณีที่คอมพิวเตอร์มีปัญหา
• สามารถดูแลระบบ Windows SQL Server ได้
• สามารถดูแลระบบ Firewall , VPN, Network (LAN, Wireless) และระบบ Internet รวมทั้งอ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160632

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
ให้บริการรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ ออกใบแจ้งหนี้ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพที่ถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160191

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (OR)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (OR)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
-เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
-ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการต่างๆ หรือคัดกรองประเมินสภาพผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการตรวจรักษาของแพทย์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159728

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือพิจาร

งานประจำ : ตามตกลงหรือพิจาร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน
- ตรวจสอบข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน จัดทำสถิติ ขาด ลา มาสาย และพนักงานเข้า-ออกในแต่ละเดือน
- ตรวจสอบและคำนวณค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการต่างๆ
- จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานใหม่
- บันทึกเอกสารตามระบบ ISO : 9001-2015
- จัดทำเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, คนพิการ
- จัดทำการเบิกสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
- สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช