นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช งานประจำ หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช งานประจำ หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช งานประจำ หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช งานประจำ หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166982 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118665

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-19,000

งานประจำ : 12,000-19,000 นครศรีธรรมราช
บันทึกรายการ ซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย
ทำบัญชีต้นทุนต่างๆ (สุกร , ไก่)
จัดทำสต็อกสินค้า
ระบบบัญชี บริษัทฯ
ปิดงบดุลย์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118667

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า จ.เพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 นครศรีธรรมราช
งานซ่อมบำรุง งานทั่วไปในฟาร์มเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118668

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล ไก่พ่อแม่พันธุ์ จ.เพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล ไก่พ่อแม่พันธุ์ จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-19,000

งานประจำ : 15,000-19,000 นครศรีธรรมราช
ดูผลผลิตการเลี้ยงไก่ทั้งหมด จนไปถึงระยะไก่ปลด และการเตรียมโรงเรือนสำหรับไก่ล็อกใหม่
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118671

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า
หมายของบริษัทฯ
4. ค้นหาส่งเสริมเกษตรกร รายใหม่ที่สนใจ เข้าโครงการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118677

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลสุกรขุน ประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลสุกรขุน ประจวบคีรีขันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์ และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118679

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลไก่พันธุ์

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลไก่พันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า
หมายของบริษัทฯ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 135932

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
- ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต เครื่องจักรในโรงงาน
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ติดตามและแก้ไขปัญหาและช่วยสนับสนุนงานผลิตต่างๆวิศวกรซ่อมบำรุง
- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรในโรงงาน
- วางแผนงานซ่อมบำรุง PM
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 136604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดแต่งเนื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดแต่งเนื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครศรีธรรมราช
1. ตัดแต่งเนื้อ และจัดเรียงสินค้า
2. ดูแลสุขอนามัยในส่วน Butcher


หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 136606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นครศรีธรรมราช
1. ขายสินค้าภายในร้าน
2. ควบคุมดูแล รักษาวัตถุดิบ / ควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ
3. ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า
4. งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 136841

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (สาขาหาดใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (สาขาหาดใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้านเอกสาร
2. ควบคุมคนงาน/ควบคุมการผลิต
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 137039

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (นครศรีธรรมราช)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
2. เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ - ทำแบบก่อสร้าง
3. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ
4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง
5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 143444

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา สาขาเพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโยธา สาขาเพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
ควบคุมดูแล การทำงานของผู้รับเหมา ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของงานก่อสรา้ง รวมถึงประสานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 143446

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา สาขาเพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา สาขาเพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
2. เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ - ทำแบบก่อสร้าง
3. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ
4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง
5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 143589

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์ม

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์ม

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้า

งานประจำ : ตามอัตราโครงสร้า นครศรีธรรมราช
วางแผนงาน พัฒนา และควบคุมการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่รุ่น การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ภายในฟาร์ม เพื่อผลิตไข่ฟักส่งให้โรงฟัก และฟักไข่เพื่อส่งลูกไก่เนื้อให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้ปริมาณ ต้นทุน ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายตาม
นโยบายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงระบบอื่นๆและการพัฒนาภาพรวมขององค์กร
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 144850

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
-รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์
-วางแผนการขาย
-หาลูกค้ารายใหม่ ดูแลลูกค้ารายเก่า

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 145112

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
- บริหาร ดูแล งานต่างๆภายในสาขา
- บริหาร จัดการพนักงานในสาขาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกข้อมูลต่างๆ ชี้แจง ประชุมประจำเดือน
- สามารถทำงานภายใต้แรงกฏดันได้
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 145113

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
-รับผิดชอบการผลิต
-ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
-วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
-ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
-ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 145548

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต (พังงา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต (พังงา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร
2. ควบคุมคนงาน
3. ควบคุมงานผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 153631

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
ดูแลงานระบบน้ำดี น้ำเสีย ของโรงงานและฟาร์มของบริษัท, เป็นฝ่ายสนับสนุน ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน ฟาร์มปศุสัตสัตว์, ปฏิบัติงานด้านต่างๆที่ได้รตับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 154731

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
- ทำงานขึ้นตรงกับผู้บริหาร เพื่อรับมอบนโยบายและขับเคลื่อนให้เป็นแนวทางการดำเนินงานทางการตลาด
- ติดตามข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และสถานการณ์ทางการค้า ทั้งในและต่างจังหวัด เพื่อหาช่องว่างทางการตลาด และแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่อง
- แสวงหาและริเริ่มความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้า และองค์กร
- วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการขายและรายได้
- วางแผนการสื่อสารทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : วันนี้

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช